ไฟอรามระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ไฟอรามระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) มีทั้งแบบ Multiplex System และ Presignal Non-Code System ทำหน้าที่แจ้งเหตุให้คนที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟไหม้จะลุกลาม จนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไฟอราม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) ยี่ห้อ Notifier, Edwards อุปกรณ์ทุกชนิดทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) และ National Fire Protection Association (NFPA) ของสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ทุกชนิดได้รับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) และ FM (Factory Mutual) และได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้นจะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) จะส่งสัญญาณไปยังอุปกณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง, แสง หรือทั้งเสียงและแสง (Alarm Bell, Horn, Speaker, Strobe) เพื่ออพยพคนออกจากสถานที่เกิดเหตุได้ทัน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่างๆภายในอาคาร