ออกแบบประตูหน้าต่าง อย่าลืมเตรียม ม่าน-เหล็กดัด-มุ้งลวด

ไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่เมืองไทยแล้วมันเป็นอย่างไร จะมีบ้านกับเขาสักหลังแม้มีรั้วรอบขอบชิดแล้ว ก็ยังต้องมีอะไร ต่ออะไร ป้องกัน กันอีกตั้งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านที่ป้องกันสายตาสอดรู้ มุ้งลวดที่ไว้ป้องกันยุง แถมเหล็กดัด ที่สำหรับกันขโมย และกันเด็กไม่ให้ออกจากบ้านเวลาเกิดไฟไหม้บ้าน ทำให้การออกแบบ กรอบประตูหน้าต่าง จะต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ว่าจะติดตั้งได้อย่างไรเช่น

มุ้งลวดคุณเป็นมุ้งลวดชนิดใด (แบบบานเลื่อนหรือบานเปิด) จะติดตั้งอย่างไร เปิดไปทางใด หากเป็นบานเลื่อนจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออก จะใช้กรอบประตูหน้าต่างเป็นรางหรือมีรางพิเศษส่วนตัว

ม่านคุณเป็นแบบไหน คิดสูงเท่าไร ชายม่านอยู่ระดับไหน แขวนไว้ผนังหรือเพดาน หรือกรอบประตูหน้าต่าง มีที่บังรางม่านหรือไม่หากมีเป็นอะไรติดตั้งอย่างไร

เหล็กดัดหน้าตาเป็นอย่างไร เปิดออกได้หรือไม่ ติดตั้งกับอะไร ฯลฯ หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ก็ออกแบบหรือจัดเตรียมกรอบบาน-วงกบประตูหน้าต่างให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้น…..จึงเริ่มก่อสร้าง