ฃั้นตอนในการปรับแต่งพื้นผิวพื้นอีพ็อกซี่

สภาพพื้นผิวหล้งที่มีการทำความสะอาดโดยพร้อมที่จะ ทำการลงสื

ทำการลงพื้นอีพ็อกซี่ primer เพื่อเกิดการ ยึดเกาะและประสานระหว่าง พื้นผิวกับสารตัวอื่นๆ ทั้งยัง ช่วยตรวจสอบความพรุนของ พื้นผิว โดยในกรณีนี้จะเกิด ฟองอากาศให้เห็น ทำการปรับพื้นผิวด้วย epoxy puty เพื่อทำการปรับพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นหลุม บ่อให้พื้นผิวงานมีความเรียบ ที่สุด เท่าที่จะสามารถปรับได้

หมายเหตุ โดยทั้งหมดนี้พื้นผิวของ คอนกรีต มีผลต่อความเรียบ ของพื้นผิวงาน

ฃั้นตอนในการปรับแต่งพื้นผิวพื้นอีพ็อกซี่

ทำการสำรวจดูพื้นผิวที่ทำ การปรับพื้นผิวแล้วว่ามีส่วน ใดเกิดส้น หรือ เป็นมุมที่ทำ ให้เห็นว่าไม่สวยงามต้องทำ การปรับปรุงแก้ไฃ
ทำการข้ดพื้นผิวส่วนที่เป็นสัน หรือมุมนั้นออก
ทำการโป้วเก็บบริเวณที่เป็น หลุมหรือแอ่งให้พื้นทั้งหมดดู เสมอกัน

หลังจากที่ได้ทำการเก็บโป้วหรือขัดเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย เพื่อทำให้ เกิดรอยบนผิวฟิล์ม และจะทำให้เกิดการยึดเกาะที่ดีต่อ ชั้นของฟิล์มสี

ทำการลง epoxy mortar เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้น และปรับพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นหลุม ให้พื้นผิวงานมีความเรียบที่สุดเท่าที่จะสามารถปรับได้
ทำการลง epoxy puty เพื่อปิดรูพรุนของพื้น
ทำการ topcoat ด้วย cts floor-sl1 เป็นชั้นทับหน้า
ทำการกลิ้งไล่ฟองอากาศด้วยลูกกลิ้งหนาม (sprite roller) เพื่อไล่ฟองอากาศ