การเลือกใช้รถเข็นผู้สูงอายุ

การเลือกใช้รถเข็นผู้สูงอายุเป็นพื้นฐานความปลอดภัยที่สำคัญที่สุด โดยเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวหรือความจำเป็นของร่างกาย บางท่านมีร่างกายขนาดใหญ่ควรเลือกรถเข็นที่นั่งสบายและรองรับน้ำหนักได้ดี โครงรถเข็นทำจากวัสดุที่ทนทาน และบางท่านอาจจะชื่นชอบการออกนอกสถานที่และหยิบจับสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองก็ควรเลือกรถเข็นไฟฟ้าที่มีฟังก์ชั่นการยืน หรือเอนหลังนอนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกรถเข็นแบบใดขณะนั่งอยู่บนรถเข็นผู้สูงอายุต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือใช้ผ้าคาดลำตัวไว้ เพื่อป้องกันการเสียหลักร่วงจากรถเข็นได้

สถานที่คับแคบ

สถานที่มักจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถเข็นคือ บริเวณที่เป็นทางลาดที่คับแคบมากเกินไป โดยอันตรายจะเกิดจากมือของท่านจะไปเสียดสีกับขอบของทางลาดทำให้ได้รับบาดเจ็บ โดยรถเข็นประเภทที่ใช้มือช่วยเข็นด้วยตนเองจะเกิดปัญหานี้บ่อย และรถเข็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปรับขนาดของที่พักเท้า ก็อาจทำให้เท้าของท่านเสียดสีกับของทางได้เช่นกัน

หลุมและท่อน้ำ

ปัญหานี้มักจะพบในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานยังพัฒนาไม่เต็มที่ หรือได้รับการดูแลน้อย เช่น ฝาท่อระบายน้ำที่เสื่อมโทรม หรือเปิดทิ้งไว้ ทำให้ตกหลุมได้ แต่ที่พบมากที่สุดจะเป็นฝาปิดท่อน้ำแบบมีร่องที่อาจทำให้ล้อรถเข็นตกร่องและเกิดอันตราย ซึ่งวิธีการเข็นผ่านร่องเหล่านั้นคือการเข็นรถเข็นแบบทำมุมเฉียง จะทำให้ไม่ตกร่อง

การหยุดรถเข็นกะทันหัน

เป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ที่ใช้รถเข็น ที่เรามักจะมองข้ามไป โดยวิธีการคือให้จับขอบล้อรถเข็นด้านหน้าและหมุนล้อไปทางด้านหลัง พร้อมกับโน้มตัวไปด้านหลังช่วยอีกแรง อย่าพยายามหยุดโดยการดันล้อไปด้านหน้า หรือกดน้ำหนักลงกับที่ เพราะอาจทำให้ตัวท่านหลุดออกจากรถเข็นได้

หากจำเป็นต้องเข็นขึ้นลงทางลาดด้วยตนเอง

โดยปกติการขึ้นลงทางลาดในสถานที่ที่พื้นค่อนข้างลื่น หรือลาดเอียง ควรจะมีคนช่วยจับด้านหลังรถไว้ แต่หากจำเป็นต้องขึ้นลงด้วยตนเองมีวิธีการปฏิบัติ คือ การเข็นขึ้นให้วางมือทางจุดสูงสุดของขอบล้อ หมุนล้อไปด้านหน้าพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าช่วยด้วย ส่วนการเข็นลงให้นั่งหลังและไหล่ชิดพนักพิง ปล่อยให้รถไหลลงเอง โดยวางมือไว้ทางด้านหน้าของขอบล้อเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถ